Библейски речник скиптър

Библейски речник - Избрете по първа буква:

скиптър

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
скиптър
"Жезъл", украсена тояга, около шест крака дълга, която царе и съдии носели за знак на власт - Бит. 49:10; Чис. 24:17; Ест. 4:11, 5:2; Ис. 14:5; Зах. 10:11. Пръчка.

0 гласа
Библейски
Речник
скиптър