Библейски речник сиромах

Библейски речник - Избрете по първа буква:

сиромах

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
сиромах
За него се полага особена грижа от Еврейския закон - Из. 23:6; Пр. 14:31, и още повече в Евангелието - Мт. 25:42-45; Як. 2:5. Скромните му жертвоприношения, които се изискваха от закона, са били толкова богоугодни, колкото многочисленните жертвоприношения на богатите - Лев. 5:7-13; Мк. 12:41-44. Събиране класовете на нивите, и останките от маслинените дървета и лозите, са били запазвани за тях - Лев. 19:9; Вт. 24:19; Рут 2:2. Всяка седма година, самородните земни плодове са били оставяни на всички - Лев. 25:7, и всяко отчуждено наследие, се е връщало през Юбилея. Сравни Лев. 25 гл.; Вт. 2гл. Пророците строго изобличават онези, които пренебрегват и притесняват бедните - Ис. 10:2; Ер. 5:28; Ам. 2:6, но даване милостиня на бедните бе голяма добродетел на първите християни - Мт. 6:2-4; Лк. 10:33-35, 19:8; Д.А. 9:36-39, 10:2, 11:29,30.

0 гласа
Библейски
Речник
сиромах