Библейски речник синап

Библейски речник - Избрете по първа буква:

синап

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
синап
Един вид от това едногодишно растение, се намира в Палестина, което расте на височина от седем до девет крака, и стъблото му става един пръст дебело. Професор Хакет, когато разглеждал едно поле от тези растения, видял че една птица долетяла и кацнала на едно клонче пред него - Мт. 13:31,32; Мк. 4:31,32. "

Синап

ово зърно", е един пословичен израз за нещо много малко - Мт. 17:20.

0 гласа
Библейски
Речник
синап