Библейски речник север

Библейски речник - Избрете по първа буква:

север

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
север
Вавилоняните и асирийците, са представени като идващи от "

север

", защото те нападнали Израилското царство през един

север

ен път, за да не преминат през пустинята - Ер. 1:14, 46:6,24; Соф. 2:13. "Златозарното сияние", казва Йов, "дойде от

север

" - Йов 37:22. Както преди три хиляди години, същото може да се каже за Сирия и Арабия и днес. Един изследовател по онези страни отбелязва:
"Приятелите ни, които живеят тука от дълго време, ни казаха, че времето ще да бъде хубаво на сутринта, когато щяхме да тръгнем, защото вееше

север

ен вятър. Така и стана; златозарни облаци дойдоха след

север

ния вятър, и показваха ясен ден; и както във времето на Спасителя, така и сега ние винаги можехме да кажем когато мръкваше, Хубаво ще е времето, защото небето се червенее" - Мт. 16:2. Изток.

0 гласа
Библейски
Речник
север