Библейски речник свирка

Библейски речник - Избрете по първа буква:

свирка

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
свирка
Вид тръбен музикален инструмент с дупки като кавала и флейтата - 1Цар. 10:5; 3Цар. 1:40; Ис. 5:12, 30:29; Ер. 48:36; Мт. 9:23. Двойната

свирка

се състои от две тръби, които се сливат при мястото за устата, тръбата, на която свирят с лявата ръка, издава няколко дебели звука и служи за бас. Един изследовател пише, че настигнал между хълмите на Юдея един арабин, който свирел с всичката си сила с една овчарска

свирка

, направена от две цеви. "Сега за пръв път намерихме радост в земята, защото наистина всяка радост се помрачи, веселието на земята е изгонено" - Ис. 24:11. Музика.

0 гласа
Библейски
Речник
свирка