Библейски речник свидетелство

Библейски речник - Избрете по първа буква:

свидетелство

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
свидетелство
Божието откровение, което показва на човека какво да вярва, какво да прави, и какво да очаква - Пс. 19:7, 119:88,99; 1Кор. 1:6; Отк. 1:2. Двете каменни плочи на закона бяха видимо "

свидетелство

" на Божия завет с людете му; затова ковчега на завета, се наричаше и "

свидетелство

то", или "ковчега на

свидетелство

то" - Из. 25:22, 34:29. Ковчегът на завета.

0 гласа
Библейски
Речник
свидетелство