Библейски речник свидетел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

свидетел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
свидетел
Един, който потвърждава някое станало събитие, което той е видял. Според Мойсеевия закон, двама

свидетел

и под клетва са се изисквали, за да докажат, че едно лице е виновно в углавно престъпление - Чис. 35:30; ако виновния е бил осъден да се убие с камъни,

свидетел

ите трябвало най-напред да хвърлят камъни върху него - Вт. 17:6,7; Д.А. 7:58. Апостолите, като провъзгласители на евангелските истини, се наричан "

свидетел

и" - Д.А. 1:8,22, 22:32; 2Пет. 1:12,16-18. И Христос, като

свидетел

ствува на човеците небесни неща, е "верен

свидетел

" - Йн. 3:12; Отк. 1:5. Отличаващите се с вяра човеци на древната църква, се наричат "

свидетел

и" - Евр. 12:1.

0 гласа
Библейски
Речник
свидетел