Библейски речник светилник

Библейски речник - Избрете по първа буква:

светилник

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
светилник
Един златен

светилник

, стоял от ляво в скинията, срещу трапезата за присъствените хлябове. Той се състоял от едно стояло, едно стебло, шест ветви, три ветви на

светилник

а от едната страна, и три ветви от другата му страна; и седем светила имало върху стеблото и ветвите. Ветвите били украсени с три вида украшения: чашки, ябълки, и цветя. За светилата употребявали чисто масло, и всяка вечер ги палили - Из. 25:31-40, 30:7,8, 37:17-24; Лев. 24:1-3; 1Цар. 3:3; 2Лет. 13:11. В първият храм имало десет

светилник

а от чисто злато, пет отдясно и пет отляво в святото място - 3Цар. 7:49,50; 2Лет. 4:7; Ер. 52:19. Във вторият храм, имало само един

светилник

, който приличал на онзи в скинията. Този

светилник

занесли в Рим, след разрушението на Ерусалим, и го сложили във Веспасиановия храм на Мирът. Образът му изписали на триумфалната арка на Тит, където и сега е доста ясен. Вижте хубавите видения на Захария и Йоан за

светилник

а - Зах. 4:2-12; Отк. 1:12,20, и Светило.

0 гласа
Библейски
Речник
светилник