Библейски речник роса

Библейски речник - Избрете по първа буква:

роса

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
роса
Росите в Палестина и в някои други източни земи са твърде изобилни, така че те служат да възрастяват растенията във време на бездъждие, и на продължителни суши. Тежка

роса

е падала особенно при планините, и то тъкмо преди да настане дъждовното време, и веднага след него.

Роса

та се е приемала като дар Божий - 27:28; Вт. 33:28; 1Цар. 17:1; Йов 29:19; Аг. 1:10; Зах. 8:12. На

роса

та в Св. Писание има много хубави уподобения - Вт. 32:2; 2Цар. 17:12; Пс. 110:3; Пр. 19:12; Ос. 14:5; Мих. 5:7.

0 гласа
Библейски
Речник
роса