Библейски речник рода

Библейски речник - Избрете по първа буква:

рода

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
рода
Една млада слугиня в къщата на Мария, майката на Йоан наричан Марко, спомената в Д.А. 12:13, когато Петър чудесно бе освободен от тъмницата.

0 гласа
Библейски
Речник
рода