Библейски речник ров

Библейски речник - Избрете по първа буква:

ров

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ров
Естествен или изкуствен водоем.

Ров

ове са се употребявали за тъмници - Бит. 37:20; Ер. 38:6; и за ловене на зве

ров

е, нещо което пояснява кроежите на лукави мъже и жени - Пс. 119:85; Пр. 22:14, 26:27; Ез. 19:4. Думата

ров

се употребява и за гроб - Пс. 28:1, 30:3,9.

0 гласа
Библейски
Речник
ров