Библейски речник рис

Библейски речник - Избрете по първа буква:

рис

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
рис
Свиреп звяр от рода на котките, с прекрасно напъстрена кожа. Има малки очи, широки челюсти, остри зъби, кръгли уши, дълга опашка, по пет нокти на предните лапи, и по четири на задните. Той е чевръст, лукав и жесток; опасен за всички домашни животни, даже и за човека - Ер. 5:6, 13:23; Дан. 7:6; Ос. 13:7; Ав. 1:8. Вижда се, от Св. Писание, че е имало много

рис

ове в Палестина. Еврейското название на

рис

ът, намираме в някои сложни имена на места, като напр. Вет-нимра, (свърталище на

рис

ове) - Чис. 32:36; също и в Нимра, Нимрим, и вероятно, в Нимрод - силният ловец. Исая в 11:6, като описва честитото царуване на Месия казва: "

Рис

ът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно". Невястата в Песен на Песните, говори за планините на

рис

овете - П.П. 4:8, сир. за планини като Ливан и Ермон, където обитават такива зверове.

0 гласа
Библейски
Речник
рис