Библейски речник река

Библейски речник - Избрете по първа буква:

река

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
река
Тази дума в Библията съответствува на две еврейски думи:
I. ЙЕОР, египетска дума означаваща

река

. Тя се дава повечето на Нил и на притоците й, освен в Йов 28:10, и Дан. 12:5,6,7.
II. НАХАР, се дава, като нашата дума

река

, на постоянно текущи водотечения, като Ефрат и др.

0 гласа
Библейски
Речник
река