Библейски речник рай

Библейски речник - Избрете по първа буква:

рай

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
рай
Едемската градина, в която Бог постави Адам и Ева. Тази славна градина, е наистина общоизвестна под името "земен

рай

", и едва ли има някоя част на света, в която той да не се е търсил. Едем.
В Новия Завет думата "

рай

", обозначава мястото, където душите на блажените престояват в благополучие. Така, Спасителят казва на каещия се разбойник на кръста: "днес ще бъдеш с мене в рая" т.е. в състоянието на блажените - Лк. 23:43. Павел, като говори за себе си в трето лице, казва: "Познавам един човек, който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори" - 2Кор. 12:4. И в Отк. 2:7, 22:14, естествените черти на мястото, където невинността и блаженството са се изгубили, се употребяват, за да се опише светът, където тези неща съвършено и завинаги се добиват пак.

1 гласа
Библейски
Речник
рай