Библейски речник пръчка

Библейски речник - Избрете по първа буква:

пръчка

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
пръчка
Отрасъл от дънера или клоните на някое дърво - Бит. 30:37; Ис. 11:1; Ез. 37:15-22. Тя означава тояга, която се употребява от пътници при ходене - Ез. 29:6; от чародейци - Ос. 4:12; от землемери - Пс. 74:2; от овчари - Лев. 27:32; Зах. 11:10-14; още, като инструмент за наказание - Пр. 23:13, 29:15; като скиптър - Ис. 14:5; и като белег на сила - Пс. 2:9, подпорка и управление.

0 гласа
Библейски
Речник
пръчка