Библейски речник приятел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

приятел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
приятел
Авраам получава голяма чест, като се нарича "Божий

приятел

" - Як. 2:23. Исус Христос е сторил тази чест на учениците си - Йн. 15:15. Друга е думата на гръцки, с която Исус Христос казал на Юда: "

Приятел

ю" - Мт. 26:50.

Приятел

в този, и в някои други случаи значи просто "другар". Същата тая дума се повтаря в Мт. 20:13, 22:12.

0 гласа
Библейски
Речник
приятел