Библейски речник приношение

Библейски речник - Избрете по първа буква:

приношение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
приношение
В еврейския език, едно

приношение

(минха), се различава от една жертва (зевах), защото първото бивало безкръвно. От обикновените приношения, т.е. безкръвните, някои са се принасяли заедно с жертвите, като брашно, вино, сол; други не са се придружавали с жертвите. Както жертвите, някои от приношенията, (като първите плодове и десетъците), били задължителни; други били волни приношения в знак на преданост. Различни видове приношения, се изброяват в книгите на Мойсей. Между тях са: 1) Чисто брашно; 2) Пити печени в пещ; 3) Пити печени на жарава; 4) Пити варени в гърне, като се пържат с масло; 5) Първи плодове от ново жито или сурови или опечени, било в класовете им, било вън от класовете им. Питите се месеха с дървено масло, или се пържеха на жарава, или пак се натопяваха в масло след като се опечеха. Хлябът за

приношение

на олтара бивал без квас, защото никога квас не се принасял на олтара, нито заедно с жертвите - Лев. 2:11,12. Но могло да се дават приноси от квасен хляб на свещениците и на служителите в храма. Мед, никога не се принасяше заедно с жертвите, но можеше да се принася отделно, като начатка - Лев. 2:11,12. Онези, които принасяли жертви не можели да се извинят да не дават жито, вино и сол, заедно с по-големите жертви. Онези, които принасяха само хлебни или житни жертвоприношения, принасяха също масло, тамян, сол и вино. Определеният свещеник, приемаше приношенията от ръката на онзи, който ги принасяше, слагаше една част от тях на олтара, а останалата част задържаше за себе си като служител на Бога. Нищо не се изгаряше, съвсем освен тамянът, от който свещеникът не задържаше нищо. Лев. 2:2,31; Чис. 15:4,5.
В някои случаи, законът изискваше само житни или хлебни приношения, като когато принасяха първите плодове от жетвата, били те тържествени приношения от народа, или от частни лица в знак на преданост. Безкръвните приношения значеха, въобще, не толкова примирение, което беше особеното значение на жертвите, колкото посвещение на Бога на приносителя, и на всичко, което той имаше. Само в случай на някой беден човек, който не бил в състояние да принася животни, от него са се приемали безкръвни приношения вместо жертви - Лев. 5:11. Жертво

приношение

.

0 гласа
Библейски
Речник
приношение