Библейски речник престъпление

Библейски речник - Избрете по първа буква:

престъпление

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
престъпление
Нанесена обида, която много или малко е противна на закона. Мойсеевият закон, изискваше от престъпникът не само да възмезди обиденият, но и да се примири с божественият Управител, като принесе принос на олтара - Лев. 5гл., 6:1-7.

0 гласа
Библейски
Речник
престъпление