Библейски речник прелюбодейство

Библейски речник - Избрете по първа буква:

прелюбодейство

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
прелюбодейство

Прелюбодейство

то, е една незаконна връзка между две лица (мъж и жена), от които едното или и двете, са се обрекли на други в свят съюз (брак), да пазят себе си съвършено, и само за тях, и така то е по-голямо престъпление от блудството, което е също несвята връзка, само че между неженени лица. Като най-голям грях по видът си, и като такъв, който обхваща всичките други плътски грехове,

прелюбодейство

то се забранява в седмата заповед. Където многоженството се практикуваше, както между старите евреи, незаконното съобщение между един женен мъж и една жена, която не е омъжена, нито сгодена, се считаше не за

прелюбодейство

, но за блудство. Блудство.
Блудството, може до една степен да се покрие с оженването на лицата след това, но

прелюбодейство

то не може така да се премахне. Оттова, Бог често сравнява себе си с един съпруг ревнив за честта си, и оттова изоставянето на истинния Бог, се сравнява с блудство и

прелюбодейство

от най-мръсен вид - Ер. 3:9; Ез. 23:36-49.
Според Мойсеевия закон, и мъжът и жената, които са извършили

прелюбодейство

, са били наказвани със смърт - Лев. 20:10, 21:9; Йн. 8:5. Една жена, която се подозираше в това престъпление, за да се оправдае, можеше да изпие "горчивата вода на ревнивостта", както се предписва в Чис. 5:11-31.

0 гласа
Библейски
Речник
прелюбодейство