Библейски речник пояс

Библейски речник - Избрете по първа буква:

пояс

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
пояс
"Препаши чреслата си", в Библията значи приготви се да вършиш работа - 4Цар 4:29; Д.А. 12:8, и "да бъдат чреслата ви препасани" - надявайте се и бъдете готови - Лк. 12:35. Старите са вярвали, че колкото повече се пристяга някой, толкова по-голяма сила добива, и това тяхно разбиране се изобразява в някои увещания към Християнска доблест и великодушие - Йов 38:3; Ер. 1:17; Еф. 6:14; 1Пет. 1:13. Комуто

пояс

ът се разпаше, той е уморен и не е приготвен, за да се залови за работа - Ис. 5:27. Кожени

пояс

и носили в старо време бедните и пророците - 4Цар. 1:8; Мт. 3:4. По-богатите са носили памучни или копринени

пояс

и; и копринените

пояс

и често бивали поръбени.

Пояс

ите на онези, които се препасват, служат и като джобове или торби: в тях те си държат кесиите и други ситни и дребни неща - Мт. 10:9; Мк. 6:8. Евреите са препасвали на

пояс

ите си и по един нож - 1Цар. 25:13; 2Цар. 20:8. Писарите носили мастилниците си на

пояс

ите си - Ез. 9:2.

0 гласа
Библейски
Речник
пояс