Библейски речник поръчител

Библейски речник - Избрете по първа буква:

поръчител

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
поръчител
Един, който става лично отговорен за поведението на другиго - Бит. 43:9, 44:32, или за пълното изплащане на дълговете му - Пр. 22:26. Христос е "

поръчител

на по-добър завет", т.е. в славният завет на милост, той се задължава да понесе всичките дългове на людете си, спрямо божествения закон, за да се опростят и обогатят с всичките заветни блага - Евр. 7:22. Оттука неговото самоволно подчинение на смърт - Ис. 53:5,12.

0 гласа
Библейски
Речник
поръчител