Библейски речник поздрав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

поздрав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
поздрав
Обикновеното изречение за

поздрав

ление между евреите е било: "Шалом леха", сиреч "Мир вам". Същото изречение, употребяват арабите и до днес: те казват, "Мир вам", на което

поздрав

ление човекът отговаря, "Вам мир" - Бит. 29:6; Съд. 18:15. Други изречения за

поздрав

ление се срещат в Св. Писание, и повечето от тях са благословии, като: "Господ да бъде с тебе", "Здравей" или "Весел бъди", "Бъди благословен от Господа" и др. Източните народи, придружават по-отличните си

поздрав

ления с различни церемонии или телодвижения; понякога, те се прегръщат и целуват; понякога по-долният целува ръката или брадата на по-горният, или се покланя ниско, като си сложи ръката на гърдите, и после я издигне до устните или челото си. Якововото

поздрав

ление на Исав - Бит 33гл., и сравни Бит. 19:1, 23:7, 42:6; 1Цар. 25:23; 2Цар. 1:2; Йн. 20:26. Точното извършване на някои от тези церемониални приветствия, особено когато често стават, изисква много време, и заради това, когато пророкът изпрати слугата си да отиде бързешком, и да положи тоягата му върху умрялото дете, той му каза да не

поздрав

ява никого, нито пак да отговаря ако някой го

поздрав

и по пътя - 4Цар. 4:29. По същата причина, нашият Спасител забрани на седемдесетте ученика, да

поздрав

яват никого по пътя - Лк. 10:4, сиреч, по този отличен и труден начин, като си губят скъпоценното време. В повечето случаи, тази учтивост беше повърхностна и не от сърце, но благословението на Христа беше от сърце и беше "по добро от живота". "Моят мир ви давам, аз не давам както света дава" - Йн. 14:27.

0 гласа
Библейски
Речник
поздрав