Библейски речник племе

Библейски речник - Избрете по първа буква:

племе

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
племе
Яков имаше дванадесет сина, които станаха началници на дванадесет домородства. Тези домородства, съставляваха един велик народ, и всяко от тях се наричаше "

племе

". Но този патриарх, осинови при смъртния си час, двамата Йосифови сина, Манасий и Ефрем, които така също станаха началници на две

племе

на - Бит. 48:5. Така че, вместо дванадесет

племе

на, имаше тринадесет, Йосифовите бяха две. Но, в разпределянето на земите от Исус Навин, според както бе заповядал Бог, се считаха дванадесет

племе

на, и земите се разделиха на дванадесет дяла, понеже Левиевото

племе

, като назначено да свещенодейства, вместо дял земя, получи няколко градове за живеене, с начатките на плодовете, десетъците и приносите на хората. Всяко

племе

, си имаше водачи и съдилищата, и всичките

племе

на общо съставляваха в началото на бита си, един вид народоуправление. При разделението на Ханаанската земя, Рувимовото, Гадовото и половината Манасиевото жребие, се паднаха на изток от Йордан, а жребията на другите

племе

на, се паднаха на запад от тази река.
Дванадесетте

племе

на, бяха една държава, един народ, едно самодържавие, до след смъртта на Соломон, когато десетте

племе

на се разбунтуваха и отцепиха от Давидовия дом, и образуваха Израилското царство. Евреи.

0 гласа
Библейски
Речник
племе
Последно търсено в речника