Библейски речник пазар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

пазар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
пазар
На гръцки Агора, на латински Форум. Едно голямо, открито пространство в древните градове, (особено в Атина и Рим), което е помещавало на една страна тържището, а на другите страни храмовете, позорищата, съдилищата, баните и другите общи сгради. Това място е било четвъртито, и често е представяло великолепен изглед. На това място е била и пиацата, средището, в което се съсредоточавало най-голямото оживление. Тук празните работници идвали да търсят работа - Мт. 20:3-7, и децата да си играят, и да се забавляват - Лк. 7:32. Тук се провеждали обикновените общонародни събрания; тук философите и държавните мъже се срещали и разисквали; тук се прогласявали новите закони и се приемали пресните новости; тук людете идвали и за работа и за развлечение. И наистина, най-знатните граждани се събирали на

пазар

а; и каквото се правело тук, се правело пред целия град. Ето защо и горделивите фарисеи обичали "поздравленията по

пазар

ите" - Мк. 12:38; ето защо и Павел се разговарял на

пазар

а в Атина всеки ден с онези, с които се случвало да се среща - Д.А. 17:17. Затова и господарите на слугинята, от която Павел изгони злият дух във Филипи, завлекли Павел и Сила на тържището при началниците - Д.А. 16:19.

0 гласа
Библейски
Речник
пазар