Библейски речник оцет

Библейски речник - Избрете по първа буква:

оцет

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
оцет
Произведение от второто или

оцет

но врене на винните пития. Думата

оцет

, понякога означава рядко, кисело вино, което много се е пиело от работниците и от Римските войници - Чис. 6:3; Рут 2:14; 2Лет. 2:10; Йн. 19:29. Жлъчка. Другаде той означава обикновеният рязък

оцет

, който достави на премъдрия Соломон две важни изяснения - Пр. 10:26, 25:20.

0 гласа
Библейски
Речник
оцет