Библейски речник отрасъл

Библейски речник - Избрете по първа буква:

отрасъл

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
отрасъл
Както дърветата, обозначават в преносен смисъл велики мъже и князе, така и отрасли, клонове и растения означават чадата им. Христос се нарича "

отрасъл

ът", "пръчката от Есеевия пън", и "

отрасъл

ът от корените му" - Ис. 11:1, 53:2; Зах. 3:8, 6:12; понеже е царски потомък от Давидовия дом - Ер. 23:5, 33:15.

0 гласа
Библейски
Речник
отрасъл