Библейски речник отговарям

Библейски речник - Избрете по първа буква:

отговарям

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
отговарям
Освен общата употреба на тази дума, в смисъл на давам отговор на питане, тя се употребява много често в Библията, като следва еврейските и гръцките наречия, в смисъл на говоря; което значи просто, че някой започва или отново започва да говори след прекъсване - Зах. 3:4, 6:4; Мт. 11:25, 12:38; Лк. 7:40. Тя значи още, ответно пеене - 1Цар. 18:7; или даване сметка за себе си в съд - Бит. 30:33; Йов 9:3.

0 гласа
Библейски
Речник
отговарям