Библейски речник остен

Библейски речник - Избрете по първа буква:

остен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
остен
Непокорният вол, с ритане срещу

остен

а, навлича повече щета на себе си. От тук и притчата Срещу

остен

не се рита, която се среща в гръцкия, латинския и еврейския езици, и се прилага за онези, които се противят на законната власт, или на Бога - Д.А. 9:5, 26:14. Вол.

0 гласа
Библейски
Речник
остен
Последно търсено в речника