Библейски речник освещение

Библейски речник - Избрете по първа буква:

освещение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
освещение
Един религиозен обред, чрез който някое място или някое лице, се посвещава на някаква свята цел. Така например, скинията, първия и втория храм, са били осветени, за да бъдат домове Божии - Из. 40гл.; 3Цар. 8гл. Езд. 6гл. Евреите са освещавали така също стени, домове, и др. - Вт. 20:5; Неем. 12:27. "Празникът на

освещение

то", е бил годишен празник в памет на очищението и пре

освещение

то на храма, когато е бил осквернен от Антиох Епифан - Йн. 10:22.

0 гласа
Библейски
Речник
освещение