Библейски речник оникс

Библейски речник - Избрете по първа буква:

оникс

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
оникс
I. Една от съставните части на свещения тамян, с който се кадеше само в светилището - Из. 30:34. Предполага се, че е едно вещество, което се състои от черупката на един вид мида, и което когато гори издава една миризма, подобна на миск. Най-добрият

оникс

, се намира в Червено море и е бял и голям.
II. (нокът), единадесетият от камъните на нагръдника на първосвещеника - Из. 28:20. Сегашният

оникс

, прилича до някъде на ахат; цветът на този камък е като цветът на човешки нокът; от тук идва и името му

оникс

, което на гръцки значи нокът - Бит. 2:12; Из. 25:7, 28:9-12,20. Един вид мраморни камъни, подобни на

оникс

бяха познати на гърците, и може да са били като "

оникс

овите камъни", запазени от Давид за храма - 1Лет. 29:2.

0 гласа
Библейски
Речник
оникс