Библейски речник олово

Библейски речник - Избрете по първа буква:

олово

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
олово
Един метал, който е бил познат и употребяван още от най-старо време - Чис. 31:22. Тиряните са го донесли от Тарсис. В Ис. 1:25, под името

олово

се разбира сплав от свинец,

олово

и други съставни тела със сребърна руда, които се отделят от чистото сребро посредством топене.

0 гласа
Библейски
Речник
олово