Библейски речник образ

Библейски речник - Избрете по първа буква:

образ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
образ
На Мойсей бе казано да направи скинията по

образ

ът, който бе видял на планината - Д.А. 7:44. В по-общата употреба на думата, библейския

образ

е пророчески знак, "сянка на бъдещите добрини" - Евр. 10:1, "а тялото е Христово" - Кол. 2:17. Стария Завет, се отличава най-вече с употребата на

образ

и. Например, Пасхалният агнец и другите принесени според закона жертви, бяха

образ

и на Агнеца Божий, и поясниха великото му умилостивение; те показаха, че вината заслужава смърт, и се изкупва само с кръвта на Богоугодна жертва, но те са се принасяли, и за да предскажат пришествието на Спасителя.
Старозаветните

образ

и, включват лица, неща, събития, обреди, и места. Например: Адам и Мелхиседек, пророчеството и свещенството, манната и медната змия, ударената канара и преминаването на река Йордан, Пасхата и денят на умилостивението, Ханаан и градовете за прибежище, са библейски

образ

и на Христос.
Колкото голяма и да ни изглежда, приликата между някое Старозаветно събитие и някое Новозаветно, пак не може да се каже, че това Старозаветно събитие е

образ

, ако не е предназначено от Бога за тази цел, и така да придобие пророчески характер.

0 гласа
Библейски
Речник
образ