Библейски речник нощ

Библейски речник - Избрете по първа буква:

нощ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
нощ
Старите евреи започвали дено

нощ

ието от вечерта, и го продължавали до другата вечер, така че

нощ

та предшествувала деня. Този приет обичай, може, вероятно, да се проследи назад и в езикът, с който се описва сътворението на света - Бит. 1:5,8,13, и пр. "стана вечер, и стана утро, ден първи". Евреите давали дванадесет часа на

нощ

та и дванадесет часа на деня, но тези часове не са били равни, освен при равноденствието. През други времена, когато

нощ

ните часове са били дълги, дневните часове са били къси, както през зимата; и когато часовете на

нощ

та са били къси, часовете на деня са били съразмерно дълги. Часове.

Нощ

ите в Сирия, понякога са много студени, докато дните са много горещи; и пътниците по пустините и по околните Палестински планини, често се оплакват както Яков, в Бит. 31:40: "деня пекът ме изнуряваше, а

нощ

я - мразът, и сънят бягаше от очите ми".

0 гласа
Библейски
Речник
нощ