Библейски речник носилка

Библейски речник - Избрете по първа буква:

носилка

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
носилка
Едно леко седло или стол, носен от човеци, или както и днес в Сирия, между две мулета или камили - П.П. 3:9; Ис. 66:20.

0 гласа
Библейски
Речник
носилка