Библейски речник новолуние

Библейски речник - Избрете по първа буква:

новолуние

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
новолуние

Новолуние

то, е било началото на всеки Еврейски месец. Месеци. Евреите показвали особено уважение към първият ден от всеки месец, и за него Мойсей определил особени жертви - Чис. 28:11-15, но той не го постановил за празник, и не може да се докаже, че евреите са го празнували някога като задължителен празник; той бил само един весел ден на волно богомолие. Вижда се че още в Саулово време, евреите са прекарвали този ден в домашни веселия; понеже Давид, като не присъствал веднъж на този ден, на царската трапеза, Саул се разсърдил - 1Цар. 20:5,18. Мойсей дава да се разбере, че освен народните жертви, които тогава принасяли, всяко частно лице, имало да принася свои си жертви - Чис. 10:10. Началото на месеца се е прогласявало с тръбене - Пс. 81:3, и с тържествени жертвоприношения. Но най-славното "

новолуние

", е било в началото на Гражданската година, или в първият ден на месец Тишри - Лев. 23:24. Този ден, е бил свещен и тогава нямало покупко-продажба - Ам. 8:5. В царството на десетте племена, изглежда е било обичайно, да посещават пророците на новомесечия, за да им носят дарове и да слушат поученията им - 4Цар. 4:23. Езекил говори - 45:17, виж и 1Лет. 23:31; 2Лет. 8:12,13, че всеизгарянията на новомесечията, са се доставяли от царя.

0 гласа
Библейски
Речник
новолуние
Последно търсено в речника