Библейски речник неверие

Библейски речник - Избрете по първа буква:

неверие

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
неверие

Неверие

в свидетелството Божие, прави Бога лъжец, и е най-голям грях. То е делото на едно растлено и виновно сърце, защото никой здравомислещ човек, не би отхвърлил изобилното свидетелство, което Бог ни дава за истинността на словото си - Пс. 14:1. Най-вече

неверие

то в Спасителя, е едно неизказано престъпление, което справедливо запечатва осъждението на онзи, който така презира спасението си - Йн. 5:18; 1Йн. 5:10.

0 гласа
Библейски
Речник
неверие