Библейски речник наум

Библейски речник - Избрете по първа буква:

наум

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
наум
Седмият от дванадесетте малки пророци. Обстоятелствата на живота му са неизвестни, освен това, че той е бил роден в Елкус, вероятно едно от Галилейските села. Неговото пророчество, се състои от три глави, които съставляват една беседа, в която той предсказва разорението на Ниневия, по един начин толкова силен и живописен, че може да се помисли, че той е бил на самото място. Стилът на неговото описание е възвишен и буен.
Колкото за времето на

Наум

овото пророчество, мненията са разделени. Най-добрите тълкуватели са съгласни с Йероним, че

Наум

предрекъл разорението на Ниневия в царуването на Езекия, след боят на Сенахирим в Египет. Ис. 20:6, и Н-м 3:8.

Наум

говори за превземането на Но-Амон, за високомерието на Рапсак и за поражението на Сенахирим, като за минали събития. Той дава да се разбере, че Юдовото племе е било още в отечествената си земя. Той отбелязва и пленяването, и разпръсването на десетте племена.

0 гласа
Библейски
Речник
наум