Библейски речник нагръдник

Библейски речник - Избрете по първа буква:

нагръдник

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
нагръдник
Една пъстро изтъкана тъкан, една педя дълга и толкова широка - Из. 28:15-30, твърде много украсена, която великият свещеник е носил на гърдите си. Тя е била направена от две части, от същата богато изтъкана материя, от която се е правел ефодът, като е имала две лица, и е образувала един вид кесия, в която според равините, Урима и Тумима са били притворени. На предното й лице, е имало 12 скъпоценни камъни, върху всеки от които, е било вдълбано името на едно от племената. Те са били наредени в четири реда, и разделени един от друг чрез малки златни четвероъгълници или отдели, в които са били наредени. На всеки ъгъл, е имало едно златно колелце, което да съответства на едно колелце върху ефода, и тези четири чифта колелца, са служели да държат

нагръдник

ът на мястото му, върху лицето на ефода, чрез четири сини ширити, по един на всеки ъгъл.

0 гласа
Библейски
Речник
нагръдник