Библейски речник музика

Библейски речник - Избрете по първа буква:

музика

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
музика
Старите евреи, са имали голям вкус за

музика

та, и с нея си служили в религиозните си служби, в общонародни и частни тържества, на сватби и угощения, и даже когато оплаквали мъртъвците. В Св. Писание имаме радостни, благодарствени, похвални и оплаквателни песни; както и плачевни песни, каквито са песента на Давид след смъртта на Саул, Йонатан, и на Авенир; и плачът на Еремия за разрушението на Ерусалим. В Св. Писание, имаме също и победни и приветствени песни, каквито са Мойсеевата песен, след прехода на Червено море, песента на Девора и Варак, и други. Евреите ходели в Ерусалим по три пъти в годината, и навсякъде, където минавали ги изпращали с радостни песни - Пс. 84, 122; Ис. 30:29. Псалмите изобилстват с разнообразни боговдъхновени

музика

лни песни, и са едно вечно съкровище за благочестивите.

Музика

та, е може би най-старото от изящните изкуства. Ювал, който живял преди потопа, е бил "отец" на всички, които свирят с китара и със свирка - Бит. 4:21, 31:26,27. Лаван се оплаква, че зет му Яков си отишъл, без да му даде време да изпрати челядта му "с веселие и с песни, с тъпани и китари". Мойсей и Израилевите мъже, запели песен след като преминали през Червено море, а сестра му Мариам, пяла песента, тупала тъпан, и водила едно хоро от жени - Из. 15:20,21. Той заръчал да направят сребърни тръби, и да тръбят на тържествените жертвоприношения, и на религиозните увеселения. Давид, който бил много изкусен в

музика

та, утешавал смутеният дух на Саул, като свирил на китара - 1Цар. 16:16,23; и когато той сам седнал на престола, като гледал, че левитите нямали предишното си занимание (тъй като скинията била установена вече постоянно в Ерусалим), определил голямо число от тях, да пеят и да свирят в храма - 1Лет. 25гл. Давид занесъл ковчега в Ерусалим, с тържество и с радостна

музика

- 1Лет. 13:8, 15:16-28, и с

музика

Соломон бил прогласен за цар - 3Цар. 1:39,40. Старо-Заветните пророци, също си помагали с

музика

в служението си - 1Цар. 10:5; 4Цар. 3:15.
Асаф, Еман и Едутун, са били началници на

музика

та на скинията при Давид, и на храма при Соломон. Асаф, е имал четирима синове, Едутун шест, а Еман четиринадесет. Тези двадесет и четири Левити, синове на тримата велики началници на Храмовата

музика

, са началствували над двадесет и четири

музика

лни дружини, които са свирили в храма по ред. На велики тържества, те се събирали заедно, и се нареждали около олтара за всеизгаряне. Тъй като единственото им занимание, се е ограничавало в изучаването и практикуването на

музика

та, може да се предположи, че те добре са я владеели, било гласната или инструменталната - 2Лет. 29:25.
И царете са си имали

музика

. Асаф, е бил главен началник на Давидовата

музика

. В храма и в религиозните обреди, е имало и жени

музика

нтки; те въобще са били Левитски дъщери. Така Ездра, изброява между онези, които той върнал от плена, двеста певци и певици - 2Цар. 19:35; Езд. 2:65; Неем. 7:67.
Колкото за естеството на Еврейската

музика

, ние можем да си служим само с предположения. Тя може да е била едно еднозвучие от няколко гласа, от които всички са пели и свирили заедно, всеки според изкуството си и според силата си, без

музика

лно съгласие, каквото отличава днешната

музика

. Ако съдим за Еврейската

музика

, по величието и възвишените мисли на тези Еврейски песни, които намираме в Св. Писание, трябва да я признаем за изящна. Предполага се, че

музика

нтите на храма, понякога са я разделяли на две или повече дружини, които пели винаги по една част от Псалома, а всички заедно други части. Пс. 24,136,148,150.
Едно голямо число

музика

лни инструменти, са поменати в Св. Писание, но не е било възможно до сега, да се удостовери техните имена на кои от днешните

музика

лни инструменти съответствуват. Чрез едно сравнение, обаче, на

музика

лните инструменти, които вероятно евреите са имали общо с гърците, римляните и египтяните, се придобива някаква представа. Така

музика

лните инструменти, са били от три вида:
I. Струнни

музика

лни инструменти:
1. (Евр. кинор), Китара - Бит. 4:21.
2. (Евр. невел), Псалтир - 1Цар. 10:5.
3. (Халд. псантер), Псалтир - Дан. 3:7. 4. (Евр. асор), "Десетострунен инструмент" - Пс. 92:3.
5. Гитит. Среща се в заглавията на Пс. 8,81,84 и др. От името, някои заключават, че Давид донесъл този инструмент от Гет.
6. "Струни" - Пс. 150:4. Вероятно различни струнни инструменти.
7. (Халд. сабока), Самвика - Дан. 3:5,7,10,15. Един вид китара.
8. Махалат. Среща се в заглавията на Пс. 53 и 88. Предполага се, че този инструмент, е бил един вид китара.
II. Духови

музика

лни инструменти:
9. (Евр. керен), Рог - И.Н. 6:5.
10. (Евр. шофар), Тръба, (права или крива) - Чис. 10:10.
11. (Евр. хацоцьра), права тръба - Пс. 98:6.
12. (Евр. йовел или керен йовел), Възклицателна тръба - И.Н. 6:4.
13. (Евр. халил), свирка - 1Цар. 10:5.
14. (Халд. машрокита), свирка, (вероятно, двойна) - Дан. 3:5.
15. (Евр. угав), свирка, (вероятно, многократна) - Бит. 4:21.
16. (Халд. сумпоня), гайда - Дан. 3:5. |
III.

Музика

лни инструменти, издаващи звук с дрънкане или удряне:
17. (Евр. тоф), Тъпан - Бит. 31:27.
18. (Евр. фаамоним), Звънци - Из. 28:33.
19. (Евр. целцьлим), Кимвали - Пс.150:5. Наръчни или напръстни дрънкалки.
20. (Евр. шалишим), Кимвали - 1Цар. 18:6. Понеже шалаш значи трикратен, може би този инструмент, е имал триъгълен вид, както на изображението под N 20.
21. (Евр. мьнааним), Цитри - 2Цар. 6:5.

1 гласа
Библейски
Речник
музика