Библейски речник мило

Библейски речник - Избрете по първа буква:

мило

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
мило
I. Едно селище в Ерусалим, споменато в историята на Давид и Соломон - 2Цар. 5:9; 4Цар. 12:20; 1Лет. 11:8; 2Лет. 32:5.
II. Името на един дом или крепост в Сихем; в последния случай "дом

Мило

в", ще значи гарнизона на крепостта - Съд. 9:6.
III. Сапун. Сапун

0 гласа
Библейски
Речник
мило