Библейски речник межда

Библейски речник - Избрете по първа буква:

межда

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
межда
Евреите малко правели плетове и стени - Мк. 2:23, въпреки че заграждали градините си; и затова междите на частните поземлени владения те бележели с купове камъни или с дървета - Рут 2:3; и понеже камъните по междите беше лесно да се преместят, то е било необходимо, едно подобно преместване строго да се забрани и накаже - Вт. 19:14; Пр. 22:28; Ос. 5:10.

0 гласа
Библейски
Речник
межда
Последно търсено в речника