Библейски речник магия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

магия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
магия
В Св. Писание думата

магия

, обозначава всичките суеверни обреди на магьосниците, вълшебниците, омаятелите, запитвачите на зли духове, заклинателите, звездочетците, прокобителите, сънотълкователите и др.т., които всички са забранени от Божия закон, без да се гледа дали те се вършат за добро или пак за зло на хората. Още беше забранено със смъртно наказание, да се допитва някой до запитвачите на зли духове и врачовете - Лев. 19:31, 20:6. Омайвателни изкуства.

0 гласа
Библейски
Речник
магия