Библейски речник лък

Библейски речник - Избрете по първа буква:

лък

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
лък
Едно оръжие, твърде много употребявано в старите времена, и за лов и за бой. Правели го от дърво, рог, или от стомана - Бит. 27:3; Пс. 18:34. Носели го в един вид калъф, когато не го употребявали - Ав. 3:9. Вениаминците, са били прочути с умението си в употребата на това оръжие - 1Лет. 12:2; 2Лет. 14:8, 17:17. Оръжия. Изречението "неверен

лък

", с който Израилевия народ се сравнява - Пс. 78:57; Ос. 7:16, значи един зле направен

лък

, който се отмята и не хвърля стрелата там където се мери. Употребяването на

лък

а в бой, е било за дълго време обичайно у евреите - Бит. 48:22. В 2Цар. 1:18, "Песента на

лък

ът", значи плачът над Саул и Йонатан, който следва; и така се казва защото това оръжие се споменава в 22 стих.

0 гласа
Библейски
Речник
лък