Библейски речник луна

Библейски речник - Избрете по първа буква:

луна

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
луна

Луна

или Месец. Този владетел на нощта - Бит. 1:16, е един от главните свидетели в света за благостта, мъдростта и силата на Създателя - Пс. 8:3, и като приема всичката си светлина от слънцето, и я отразява върху всички наоколо, той е по един отличен начин образ на църквата Христова. В ясното небе на Изтока, месеца свети преимуществено бляскаво. Повечето древни народи, са обожавали месеца, или са го считали за едно женско божество, което наричали Артемида, Диана, Милита, Астарта, и др. Евреите, са били предупредени против този вид идолопоклонство - Вт. 4:19, 17:3, но пак изпаднали в него - 4Цар. 21:3; Ис. 65:11; Ер. 7:18, 8:2, 19:13, 44:17-25.

Луна

тик
и Новолуние.

0 гласа
Библейски
Речник
луна