Библейски речник лице

Библейски речник - Избрете по първа буква:

лице

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
лице
Същата еврейска дума значи и

лице

, и присъствие; и често се употребява, за да обозначи човека, вместо образа или присъствието му - Бит. 48:11; Из. 33:14; Ис. 63:9. Видях Бога "

лице

с

лице

", значи възползувах се от неговото присъствие - Бит. 32:30; Чис. 14:14; Вт. 5:4, и видях едно разкритие на неговото естество, и на неговата благодат - 1Кор. 13:12.

0 гласа
Библейски
Речник
лице