Библейски речник лисица

Библейски речник - Избрете по първа буква:

лисица

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
лисица
В Палестина е имало различни видове лисици, но всичките са приличали по образ и по навици на обикновената

лисица

.

Лисица

та е лукава и пакостлива - Ез. 13:4, Лк. 13:32. Тя обича гроздето, и прави големи пакости по лозята - П.П. 2:15. Всеки знае баснята за

лисица

та и киселото грозде. Лисиците си правят леговищата под земята - Лк. 9:58. |

0 гласа
Библейски
Речник
лисица