Библейски речник лакът

Библейски речник - Избрете по първа буква:

лакът

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
лакът
Една древна мярка. Най-напред дължината на

лакът

я, се е мерила от

лакът

я на ръката до края на средния й пръст. Еврейският

лакът

, според някои, е бил двадесет и един пръсти дълъг, а според други осемнадесет. Учителите на Талмуда отбелязват, че еврейския

лакът

е бил с една четвърт по-голям от римския.

0 гласа
Библейски
Речник
лакът
Последно търсено в речника