Библейски речник курбан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

курбан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
курбан
Свят дар, нещо посветено на Бога или на неговия храм - Мк. 7:11. Спасителят изобличава евреите, за жестокосърдие към родителите им, като лишавали баща и майка, за да направят

курбан

. Често синът казвал на баща си и на майка си: "

Курбан

е, (сиреч дар) каквото би се ползувал ти от мене", т. е., аз посветих на Бога онова, което вие просите от мене. Фарисеите, и в по-късните времена Талмудистите, даже прощавали на длъжниците, да не плащат на заемодавците си, за да принасят

курбан

и на Бога.

0 гласа
Библейски
Речник
курбан