Библейски речник кръв

Библейски речник - Избрете по първа буква:

кръв

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
кръв
Животът на всичките животни понеже е в

кръв

та, тя беше една свещена и съществена част на жертвите принесени на Бога - Евр. 9:22. С нея тържествено поръсваха олтара и очистилището: "защото

кръв

та е която прави умилостивението за душата" - Лев 17гл. Животът на жертвата се даваше за живота на грешника.

Кръв

та на жертвите е била прочее най-тясно свързана с

кръв

та на Агнеца Божий, "която ни очистя от всеки грях" - Еф. 1:7; 1Йн. 1:7. От това идва и строгата забрана на израилтяните да ядат

кръв

, или каквото и да е месо, в което е останало

кръв

; една забрана подновена в Д.А. 15:29. В противоположност на това са езическите обичаи да пият

кръв

та на животни и даже на хора - да ядат сурова плът с

кръв

та, и даже пресен къс от живо животно - 1Цар. 14:32; Пс. 16:4; Ез. 33:25.
Освен обикновеното значение на думата

кръв

, тя често означава вината на убийство - 2Цар. 3:28; Мт. 27:25; още и родство или едно

кръв

ие. "Плът и

кръв

" се използва като противоположно на духовното естество - Мт. 16:17, с прославеното тяло - 1Кор. 15:50, и с лукавите духове - Еф. 6:12. Съдбата "между

кръв

и

кръв

" - Вт. 17:8, бе една дето живота е зависел от направената присъда, т. е. дали човеко-убийството е било волно или случайно и без омраза.

0 гласа
Библейски
Речник
кръв