Библейски речник корона

Библейски речник - Избрете по първа буква:

корона

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
корона
В еврейския език има две думи, които означават

корона

. Едната значи разкошно украсена шапка, венец и др. т. Другата значи царска

корона

.

Корона

та и венецът са символ на честта, на славата, на силата и на вечен живот - Пр. 12:4; П.Ер. 5:16; 1Пет. 5:4. У евреите имаше обичай и женихът и невестата да носят венци на сватбата си. Корони или венци се давали на отличилите се атлети на Олимпийските игри. За венци често се споменава в посланията. Горното изображение показва няколко разновидности на венци и корони. |

0 гласа
Библейски
Речник
корона